WeLab Bank 兩周年大抽獎🎉🎊贏 HKD 1,000 消費回贈!

多謝大家參與!本推廣活動經已完滿結束!​抽獎結果將於 2022 年 8 月 31 日或之前公佈。

2022 年 7 月 30 日就係我哋 WeLab Bank 成立兩周年嘅重要日子!我哋特別推出兩周年大抽獎畀咁多位一路以嚟支持我哋嘅客戶。

由即日至 2022 年 7 月 31 日,所有 WeLab Bank 客戶只需要至少完成以下其中一個超簡單任務,即可獲得抽獎機會。得獎者總共有 20 個*,每位得獎者可獲 HKD 1,000 消費回贈*!千祈唔好錯過咁荀嘅抽獎,立即行動啦!🏃

*查閱條款及細則

任務一:以 WeLab Debit Card 完成交易 4 次或以上

喺推廣期內,每滿 4 次簽賬即可獲 1 次抽獎機會,賺取抽獎機會無上限,多簽多賞!

任務二:設立及維持自動入錢指示

設立一次自動入錢指示於推廣期內維持該自動入錢指示可獲 3 次抽獎機會!

抽獎機會上限為 3 次。

齊齊記低重要日子 📲:
  • 所有任務需要於 2022 年 7 月 31 日晚上 11 時 59 分或之前(即推廣期完結或之前)完成。
  • 結果公佈日期為 2022 年 8 月 31 日或之前。

( 抽獎結果將於本網頁公佈。 我們亦會通過電郵/短信聯繫所有得獎者。)

立即開戶!

立即下載 WeLab Bank app,完成任務贏 HKD 1,000 消費回贈* 🥳!